Andre instrumenter

Vi har mulighed for at oprette hold med kort varsel
Kunne du tænke dig at lære at spille på et andet instrument, end dem du finder i brochuren? Om muligt opretter vi gerne nye hold, eller formidler kontakt til en relevant lærer.